Algus Otsing Kaart
Virunurme memoriaal ja metsavendade punker
11. septembril 2004.a. avati Maidla vallas Virunurme külas Metsavendade Memoriaalis mälestustahvlid 165 Ida-Virumaal hukkunud metsavenna nimega ning metsavendade punker. Ürituse korraldasid Alutaguse Memento ja Kaitseliidu Alutaguse malev. Memoriaal ise püstitati 2003.a. suvel mis nüüd täienes nimetahvlitega. Memoriaali asukoht ei ole juhuslik. 8. jaanuaril 1945.a. toimus seal lähedal lahing metsavendade ja haarangule tulnud NKVD üksuse vahel. Sel ajal oli Virunurme metsas kaks punkrit. Ühes varjasid ennast nooremleitnant Kalju Toome ja vanemseersant Albert Nurk (sünd. 23.02.1909 Maidla vald). Teises punkris soomepoisid Haukka lüürerühma Lüganuse grupi liikmed korpraali Vello Saksen (varjunimega Sahk, sünd. 22.10.1922 Järvamaal Rakke vallas), kersantti Evald Soomer (varjunimega Saare, sündinud 02.08.1917 Tallinnas), sotamies Heino Muda (varjunimega Ants Mägar, sünd. 16.02.1923 Lüganusel) ja sotamies Hans Valter Kaljurand, (varjunimega Liivalaid, sünd. 22.06.1924 Jõgeval) ning Omakaitse mees Ernst Ranne (hüüdnimedega Ärni ja Ranne-papi). Leides soomepoiste punkri tühjana, suundusid venelased teise punkri juurde. Haarangu hetkel juhtusid soomepoisid olema Nurka ja Toome punkris, arvatavasti tähistati Toome sünnipäeva. Nähes ründajaid, avati punkrist tuli. Järgnenud lahingus said Toome ja Nurk surma (2002.a. väljakaevamisel selgus et punkrisse oli visatud granaate korstna kaudu, sellele viitas purunenud punkriahi), Saksen suri saadud haavadesse mõni tund hiljem. Soomer arreteeriti ja tal ambuteeriti samal päeval Rakveres Punaarmee haiglas parem käsi kuni küünarliigeseni. Soomer poos ennast 15/16. jaanuari öösel üles (või poodi?). Lahingust pääsesid eluga Kaljurand, Muda ja Ranne. Kaljurand oli parasjagu teel punkrisse kui nägi metsas ründajaid ja kuna tal ei olnud relva kaasas, siis otsustas põgeneda. Muda ja Ranne olid sel hetkel samuti kusagil eemal ja põgenesid lahingumüra kuuldes. Kõik kolm meest hiljem siiski arreteeriti. Kaljurand oli olnud EV ajal politseinik ning sõja alguses teenis Saksa armees ning tegeles eestlaste ülevedamisega Soome. Sai Soomes luuraja väljaõppe ning saabus Eestisse 1944.a. juulis. Kaljurannal õnnestus ennast pärast nimetatud haarangut varjata kuni 26.02.1946.a., eelkõige tänu sellele et ta kandis naiste rõivaid. Kuid siiski leidus äraandja. Talle mõisteti 15+5, tagasi Eestisse pääses 1955.a. Kaljurand suri 1994.a. ja on maetud Tallinnas Rahumäe kalmistule. Heino Muda sattus Soome Evald Soomeri kutsel – nad olid sugulased ja Soomeri ülesandeks oli Eestist mehi värvata. Heino Muda oli Soomes eriväljaõppel Staffani saarel kus omandas luuraja-radisti eriala. Muda naases Eestisse koos teiste Haukka meestega 1944.a. juulis. Pärast haarangust pääsemist varjas ta ennast kuni 1947.aastani ning legaliseerus siis amnestia lubadusel. Kuid vaatamata lubadustele ta siiski arreteeriti Rakveres mõned nädalad hiljem 17.03.1947.a. Kohtuistungil mõisteti talle 20+5, millest istus ära 9 aastat algul Komi ANSV-s Sõktõvkari lähedal, hiljem Karaganda lähistel. Muda vabanes 1956.a., elas hiljem Tallinnas ja töötas mööblitislerina. Heino Muda suri 1987.a. ja on maetud Lüganuse kalmistule. Vello Saksenist on teada veel niipalju, et ta mobiliseeriti 1941.a. Punaarmeesse, kuid Velikie-Luki lahingutes läks sakslaste poolele üle ja 1943.a. oktoobris liitus Soome armeega. Punkrite asukohad näitas NKVD-le kätte arvatavasti Virunurme metsavaht Arnold Jalasto keda oli eelmisel päeval põhjalikult üle kuulatud ja piinatud. Metsavaht Jalasto ise arreteeriti 14.01.1945.a. ning talle mõisteti 15+5. Arnold Jalasto suri 8.12.1945 Norillagi vangilaagris.
Mälestustahvlid langenud metsavendade nimedega
Johannes Tõrs ja ''metsavennad''
Metsavennad
''Metsavend'' Heiki Muda ja metsavendade sidepidaja Endla Muda
Endised metsavennad
Improviseeritud metsavennad
Metsavendade näidispunker
Punkri sisemus
Punkriahi
Punkrilahingu asukoht
Kõik kolm meest kannavad nime Nurk
Mälestustahvel punkri asukohal
''Metsavend'' Erki Nurk
''Metsavend'' Erki Nurk
''Metsavend'' Erki Nurk
''Metsavend'' Erki Nurk
''Metsavend'' Heiki Muda
Evald Soomer 1938.aastal
Heino Muda 1955.aastal
Haukka poisid Soomes Staffani saare väljaõppekeskuses 1944.a. suvel. Fotod Ülo Jõgi erakogust.
Haukka poisid Staffanil
Haukka poisid Staffanil
 
Viimati muudetud : 2010-07-10 01:57:31