Algus Otsing Kaart
KINDLUSRAUDTEED
MILITARY RAILWAYS
Peeter Suure merekindlus
1913.a. alustati Eestis Peeter Suure merekindluse rajamist, mis oli mõeldud tollase Vene impeeriumi pealinna Sankt-Peterburi kaitsmiseks välisvaenlase eest. Idee seisnes Soome lahe riivistamises Tallinn - Porkkala joonel, kusjuures Tallinnast pidi saama Vene sõjalaevastiku operatiivbaas. Selleks rajati Tallinna ümbrusesse ning Lääne-Eesti ja Soome lahe saartele hulk suurtükipatareisid, kaevikuliine, laskemoonaladusid, juhtimiskeskuseid, sõjaväelinnakuid ja muid kindlustustustega seotud rajatisi. Kindlustused vajasid aga pidevat varustamist laskemoona, relvade, ehitusmaterjalide ja muu varustuse näol. Selleks otstarbeks rajati mitmeid kitsarööpmelise raudtee harusid laiusega 750mm. Tänaseks on neist säilinud vähesed, enamus lammutati 1920.aastatel, kindlusraudteega seonduvaid hooneid ja muid ehitisi on aga siin seal siiski säilinud. Vaata ka Maa-alune Eesti
Naissaare vedur nr.3
J.Killing erakogu
Viimati muudetud : 2004-12-05 21:06:17