Algus Otsing Kaart
Liin Kohtla-Järve - Kukruse lasteraudtee
Pikkus 5 km Kaart / Map
Kohtla-Järve - Kukruse lasteraudtee
Kohtla-Järve lähedale üritati 1975.a. rajada lasteraudtee. Selleks taheti kasutada ühte laiarööpmelist kaevandusraudtee lõiku Kohtla-Järve ja Kukruse vahel pikkusega 5 - 6 km. Nimetatud lõigul paigaldati olemasolevate rööbaste vahele veel kolmas rööbas, nii et tekkis kolmerööpaline raudtee laiusega 1520/750 mm. Lasteraudteele oli planeeritud 3 peatust. Vajaminevad vedurid saadi Lätist Alsunga-Kuldiga liinilt pärast selle sulgemist, nendeks olid varem Eestis töödanud diiselvedurid Tu2-075 ja Tu2-101. Mõlemad vedurid olid värskelt läbinud kapitaalremondi Leedus Panevezyses. Vaguniteks hangiti 8 Pafawag reisivagunit. Esimene proovisõit uuel lasteraudteel toimus veduri Tu2-101 ja 2 kahe reisivaguniga 1975.a. kevadel. Kahjuks seiskus peagi kogu projekt, sest tööde vastuvõtukomisjon ei kiitnud sellist kolmerööpalist lahendust heaks. Põhjuseks oli asjaolu, et antud lõigul oleks säilinud ka laiarööpmeliste rongide liiklus ja see ei vastanud tollastele reisiveo eeskirjadele. Nii jäid mõlemad vedurid aastateks seisma Pavandu depoosse. 1986.a. prooviti vedureid Lavassaare turbatööstusele osta kuid asi takerdus bürokraatiasse. Kui 1988.a. mindi vedurite suhtes uuesti läbirääkimisi pidama, oli Tu2-075 juba tükkideks lõigatud ja Tu2-101 tükeldamist alustati. Tu2-101 tükeldamine õnnestus peatada kuid kahjuks oli eemaldatud olulisi detaile, tänu millele ei ole võimalik seda vedurit enam sõidukorda seada. Täna asub Tu2-101 Lavassaare raudteemuuseumis. Kogu ülalnimetatud raudteelõik on tänaseks demonteeritud, osa pööranguid ja muid raudtee osasid õnnestus tuua Lavassaarde.
Foto M.Helme
Foto M.Helme
Foto M.Helme
Foto M.Helme
Tu2-075
Foto M.Helme
Tu2-075
Foto M.Helme
Tu2-101
Foto M.Helme
Tu2-101
Foto M.Helme
Tu2-101 Lavassaares 1988.a.
M.Helme erakogu
Tu2-101 Lavassaares 1988.a.
M.Helme erakogu
Tu2-101 Lavassaare muuseumis 2001.a.
Foto H.Muda
 
Vääna-Jõesuu Kohtla-Järve
Viimati muudetud : 2004-02-27 15:14:15